Roblox chuyển từ làm việc từ xa sang làm việc tại văn phòng

Roblox, công ty xây dựng nền tảng trải nghiệm ảo phổ biến, thông báo chuyển từ làm việc từ xa sang làm việc tại văn phòng. Như nhiều công ty khác, Roblox sẽ chuyển sang mô hình làm việc 3 ngày tại văn phòng (từ thứ Ba đến thứ Năm). Nhân viên có thời hạn đến ngày 16 tháng 1 năm 2024 để quyết định liệu họ có muốn tiếp tục làm việc tại công ty theo quy định mới hay không. Công ty sẽ hỗ trợ chi phí chuyển đổi cho nhân viên chọn ở lại và dự kiến họ sẽ báo cáo tại văn phòng Roblox tại San Mateo, California vào ngày 15 tháng 7 năm 2024.

Roblox chuyển từ làm việc từ xa sang làm việc tại văn phòng

Roblox thông báo chuyển từ làm việc từ xa sang làm việc tại văn phòng và yêu cầu nhân viên từ xa chuyển đến trụ sở chính tại San Mateo vào mùa hè tới.

Roblox, công ty xây dựng nền tảng trải nghiệm ảo phổ biến, thông báo chuyển từ làm việc từ xa sang làm việc tại văn phòng. Như nhiều công ty khác, Roblox sẽ chuyển sang mô hình làm việc 3 ngày tại văn phòng (từ thứ Ba đến thứ Năm). Nhân viên có thời hạn đến ngày 16 tháng 1 năm 2024 để quyết định liệu họ có muốn tiếp tục làm việc tại công ty theo quy định mới hay không. Công ty sẽ hỗ trợ chi phí chuyển đổi cho nhân viên chọn ở lại và dự kiến họ sẽ báo cáo tại văn phòng Roblox tại San Mateo, California vào ngày 15 tháng 7 năm 2024.

Những nhân viên không cần chuyển đến văn phòng

Công ty Roblox cho biết không phải tất cả nhân viên làm việc từ xa đều phải chuyển đến văn phòng.

Không phải tất cả nhân viên làm việc từ xa của Roblox đều phải chuyển đến văn phòng. Những nhân viên làm việc tại trung tâm dữ liệu và trung tâm điện thoại có thể tiếp tục làm việc từ xa. Các cá nhân có kỹ năng đặc biệt hoặc kiến thức chuyên sâu về hệ thống Roblox cũng được phép làm việc từ xa.

Lý do chuyển từ làm việc từ xa sang làm việc tại văn phòng

CEO Roblox cho biết lý do chuyển từ làm việc từ xa sang làm việc tại văn phòng.

Theo CEO Roblox, David Baszucki, công ty đã có nhiều cuộc thảo luận sâu về tương lai và quyết định cần quay trở lại làm việc trực tiếp. Ông hy vọng rằng công ty có thể xây dựng một môi trường làm việc từ xa kết hợp, nhưng sau khi tổ chức buổi gặp gỡ nhóm đầu tiên sau cách ly, ông nhận ra rằng việc làm việc trực tiếp mang lại hiệu quả và sáng tạo hơn. Ông cũng cho biết môi trường làm việc ảo hiện tại chưa thể tương đương với môi trường làm việc trực tiếp.

Roblox hy vọng rằng trong vòng 5 năm tới, nhân viên sẽ sử dụng Roblox nhiều hơn để tổ chức cuộc họp từ xa thay vì sử dụng video.

Lợi ích cho nhân viên chuyển đến văn phòng

Roblox sẽ hỗ trợ nhân viên chuyển đến văn phòng và cung cấp lợi ích cho họ.

Roblox sẽ hỗ trợ chi phí chuyển đổi cho nhân viên chọn ở lại và chuyển đến văn phòng. Điều này giúp nhân viên dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc mới và giảm bớt gánh nặng tài chính.

Ngoài ra, làm việc tại văn phòng cũng mang lại nhiều lợi ích khác như tạo cơ hội giao tiếp trực tiếp, tương tác với đồng nghiệp và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn. Nhân viên có thể dễ dàng trao đổi ý tưởng và hợp tác trong môi trường làm việc trực tiếp.

Nhân viên không thể chuyển đến văn phòng

Roblox sẽ cung cấp gói trợ cấp cho nhân viên không thể chuyển đến văn phòng.

Những nhân viên không thể chuyển đến văn phòng sẽ được Roblox cung cấp gói trợ cấp. Điều này giúp họ có thời gian và tài chính để tìm kiếm công việc mới và thích nghi với môi trường làm việc từ xa.

Kết luận

Roblox quyết định chuyển từ làm việc từ xa sang làm việc tại văn phòng để tăng cường sự tương tác và sáng tạo giữa nhân viên. Môi trường làm việc trực tiếp tạo cơ hội cho nhân viên giao tiếp trực tiếp, chia sẻ ý tưởng và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ. Công ty cũng sẽ hỗ trợ nhân viên chuyển đến văn phòng và cung cấp gói trợ cấp cho nhân viên không thể chuyển đến văn phòng.

Mới hơn Cũ hơn