Blox Fruits - Cách thức tỉnh trái cây và chi tiết về các trận đánh và mảnh vỡ

Blox Fruits là một trò chơi thành công lớn được lấy cảm hứng từ loạt truyện tranh khổng lồ tương tự. Trò chơi này cho phép người chơi tùy chỉnh bộ kỹ năng của nhân vật bằng cách sử dụng các loại trái cây đặc biệt. Hãy tìm hiểu cách thức tỉnh trái cây và chi tiết về các trận đánh và mảnh vỡ trong trò chơi này để trở thành một người chơi mạnh mẽ.

Cách thức tỉnh trái cây trong Blox Fruits

Tìm hiểu cách thức tỉnh trái cây để nâng cấp kỹ năng

Để thức tỉnh trái cây trong Blox Fruits, bạn cần sử dụng mảnh vỡ, một loại tiền tệ đặc biệt. Mảnh vỡ sẽ rơi ra sau khi bạn hoàn thành các trận đánh trong trò chơi.

Trận đánh là các thử thách nhỏ trong trò chơi, trong đó bạn cần hợp tác với ba người chơi khác để đánh bại các đợt quái vật trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi đánh bại tất cả các đợt quái vật, bạn sẽ nhận được mảnh vỡ tối đa là 1000.

Để bắt đầu một trận đánh, bạn cần mua một Chip Trận đánh từ Nhà khoa học Bí ẩn. Chip sẽ mở khóa khi bạn đạt cấp độ 1100 và có giá 100.000 Beli. Chỉ có người chơi chủ trận đánh cần mua và sử dụng chip, ba người chơi còn lại không cần có chip.

Bạn nên tham gia trận đánh khi cấp độ của bạn đạt 1100 để đảm bảo sự cân bằng trong trận đánh. Các quái vật trong trận đánh được cân bằng dựa trên mọi người đều đạt cấp độ 1100, vì vậy những người chơi dưới cấp độ đó sẽ gặp khó khăn trong việc sống sót.

Chi tiết về trái cây thức tỉnh trong Blox Fruits

Tìm hiểu về các loại trái cây có thể thức tỉnh và cách thức tỉnh chúng

Trong Blox Fruits, không phải tất cả các loại trái cây đều có thể thức tỉnh, nhưng những loại trái cây có thể thức tỉnh đều rất mạnh mẽ. Hiện tại, có mười một loại trái cây có thể thức tỉnh trong trò chơi.

Mỗi trận đánh trong trò chơi được thiết kế dựa trên một loại trái cây cụ thể. Hoàn thành trận đánh với trái cây tương ứng và bạn sẽ được đưa đến một phòng gặp Thực thể Bí ẩn để thức tỉnh các kỹ năng của trái cây.

Để thức tỉnh trái cây, bạn cần thức tỉnh từng kỹ năng theo thứ tự: Z > X > C > V > F. Tuy nhiên, có một số trái cây đặc biệt như trái cây Quake và Rumble có thứ tự thức tỉnh khác.

Cách nâng cấp trái cây trong trận đánh

Tìm hiểu cách nâng cấp trái cây trong trận đánh để tăng sức mạnh

Trái cây tốt nhất cho trận đánh là những trái cây có vùng tấn công lớn, vì bạn sẽ đối mặt với nhiều NPC cùng một lúc. Trái cây Buddha rất phổ biến để nâng cấp trong trận đánh vì nó giảm sát thương đến bạn.

Mỗi trận đánh trong trò chơi được thiết kế dựa trên một loại trái cây cụ thể. Hoàn thành trận đánh với trái cây tương ứng và bạn sẽ được đưa đến một phòng gặp Thực thể Bí ẩn để thức tỉnh các kỹ năng của trái cây.

Sau khi bạn mua chip trận đánh nâng cao đầu tiên, trận đánh nâng cao sẽ được mở khóa. Trận đánh nâng cao là một cấp độ khó khăn hơn, và chỉ có trận đánh Phoenix là trận đánh nâng cao hiện tại trong trò chơi.

Trận đánh và mảnh vỡ trong Blox Fruits

Tìm hiểu về trận đánh và cách nhận mảnh vỡ trong Blox Fruits

Trận đánh là các thử thách nhỏ trong trò chơi, trong đó bốn người chơi hợp tác để đánh bại các đợt quái vật trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn đánh bại tất cả năm đợt quái vật trong trận đánh, bạn sẽ nhận được tối đa 1000 mảnh vỡ.

Để bắt đầu một trận đánh, bạn cần mua một Chip Trận đánh từ Nhà khoa học Bí ẩn. Chip sẽ mở khóa khi bạn đạt cấp độ 1100 và có giá 100.000 Beli. Chỉ có người chơi chủ trận đánh cần mua và sử dụng chip, ba người chơi còn lại không cần có chip.

Nếu bạn sống sót đến cuối thời gian giới hạn mà không hoàn thành tất cả năm đợt, bạn sẽ nhận được một số mảnh vỡ nhỏ hơn. Nếu bạn chết, bạn sẽ thất bại trong trận đánh và không nhận được phần thưởng nào.

Mới hơn Cũ hơn