Sử dụng công nghệ để mang trải nghiệm thú vị hơn cho khách tham quan | Planet Attractions

Trong bài viết này, Emily Johnson - nhà văn tại Arcade - The Creative Reality Company, sẽ giải thích cách các địa điểm văn hóa và du lịch có thể sử dụng công nghệ tương tác để tiếp cận khách hàng mới và mang đến trải nghiệm thú vị hơn.

Sử dụng công nghệ tương tác để thu hút khách tham quan

Tận dụng các công nghệ tương tác như thực tế tăng cường, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo để mở rộng trải nghiệm của khách tham quan.

Việc sử dụng công nghệ tương tác như thực tế tăng cường, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo mang lại nhiều cơ hội để mở rộng trải nghiệm của khách tham quan vượt ra ngoài bốn bức tường. Ví dụ, việc tạo ra các trải nghiệm thực tế tăng cường mà khách tham quan có thể trải nghiệm trên điện thoại di động của mình giúp giảm thiểu các rào cản về tiếp cận. Theo một nghiên cứu của Deloitte, 74% của thế hệ Z trên toàn cầu sử dụng công nghệ thực tế tăng cường hàng ngày.

Mô hình kinh doanh truyền thống của việc khách tham quan đến địa điểm, trả tiền đỗ xe, mua vé vào cửa và mua cà phê đã trở nên quá phổ biến trong ngành du lịch văn hóa. Tuy nhiên, hiện nay, việc có một sự hiện diện số nổi bật đã trở thành một yếu tố cần thiết. Các phiên bản số hóa của trải nghiệm thực tế, chẳng hạn như các tour ảo, chỉ là một bước tiến trong hướng đúng, nhưng chưa thực sự hấp dẫn. Điều quan trọng là hiểu sự khác biệt và cung cấp những trải nghiệm mới và bổ sung cho những gì đã tồn tại. Điều này tạo ra tiềm năng để tạo ra một vòng tuần hoàn tốt đẹp giữa cách tiếp cận cũ và mới.

Hướng dẫn khách tham quan bằng công nghệ AR trên điện thoại di động

Tạo ra các trải nghiệm thực tế tăng cường mà khách tham quan có thể trải nghiệm trên điện thoại di động của mình.

Ví dụ, Arcade đã hợp tác với Bảo tàng và Trung tâm Truyện Roald Dahl ở Buckinghamshire, Anh, để tạo ra một ứng dụng AR tương tác để đưa khách tham quan vào một cuộc hành trình tương tác qua quê hương của tác giả ở Great Missenden. Ứng dụng này hiển thị nội dung 3D trên các tòa nhà và địa điểm trong làng, tạo thành một phần mở rộng vật lý của bảo tàng.

Việc tạo ra các trải nghiệm AR mà khách tham quan có thể sử dụng trên điện thoại di động của họ giúp giảm thiểu các rào cản về tiếp cận. Theo một nghiên cứu của Deloitte, 74% của thế hệ Z trên toàn cầu sử dụng công nghệ AR hàng ngày.

Tận dụng nền tảng Roblox để thu hút khách tham quan trẻ em

Sử dụng nền tảng Roblox phổ biến để tạo ra các trải nghiệm văn hóa và du lịch hấp dẫn cho khách tham quan trẻ em.

Việc tận dụng nền tảng Roblox và các nền tảng phổ biến khác như nền tảng trò chơi đã trở thành một cách hiệu quả để thu hút khách tham quan trẻ em. Ví dụ, Bảo tàng Nghệ thuật Trẻ em và Bảo tàng Khoa học Boston đã nhận ra sự hiệu quả của Roblox và các nền tảng phổ biến khác. Thậm chí Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET) còn phát hành một ứng dụng miễn phí có tên Replica, cho phép khách tham quan quét các đồ vật trong bảo tàng để sử dụng như các vật phẩm số trong Roblox.

Các sáng kiến như vậy mang đến một sự thay đổi hoàn toàn so với mô hình truyền thống của việc khách tham quan đến địa điểm văn hóa. Thay vì chỉ yêu cầu khách tham quan đến với bạn, hiện nay, việc bạn có thể đến với khách tham quan dễ dàng hơn bao giờ hết.

Kết luận

Việc sử dụng công nghệ tương tác như thực tế tăng cường, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo đã mở ra nhiều cơ hội để tăng cường trải nghiệm của khách tham quan tại các địa điểm văn hóa và du lịch. Tận dụng các ứng dụng AR trên điện thoại di động và nền tảng Roblox phổ biến, các tổ chức có thể thu hút khách tham quan trẻ em và mang đến những trải nghiệm thú vị và độc đáo. Việc sử dụng công nghệ không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn giúp thay đổi cách khách tham quan nhìn nhận về các địa điểm văn hóa và du lịch.

Mới hơn Cũ hơn