Roblox Chat trên PS5 và PS4: Tất cả những gì bạn cần biết

Roblox Chat trên PS5 và PS4 hiện không khả dụng, điều này gây khó khăn cho người chơi muốn giao tiếp trực tiếp với nhau trong trò chơi. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ tình trạng chat trên hai nền tảng này và cung cấp những giải pháp thay thế.

Tình trạng chat trên PS5 và PS4

Tìm hiểu về tình trạng chat trên PS5 và PS4

Tại thời điểm hiện tại, Roblox chat trên PS5 và PS4 không khả dụng, điều này gây khó khăn cho người chơi muốn giao tiếp trực tiếp với nhau trong trò chơi. Điều này là một vấn đề lớn với trò chơi trên cả hai nền tảng này, và Roblox đã công bố rằng chat bằng giọng nói, chat văn bản trên nền tảng và chat trong trò chơi vẫn chưa được hỗ trợ trên PlayStation và Xbox.

Điều này có thể do các hạn chế về giao tiếp trong trò chơi được áp đặt bởi Sony và Microsoft. Tuy nhiên, theo Roblox, đây là một trong những cải tiến sắp tới mà họ đang làm việc tích cực để thực hiện. Hy vọng trong tương lai, Roblox chat sẽ trở thành một tính năng trên PlayStation và Xbox. Tuy nhiên, việc này có thể sẽ không diễn ra nhanh chóng.

Giải pháp thay thế cho Roblox chat

Các giải pháp thay thế cho Roblox chat trên PS5 và PS4

Trong lúc chờ đợi Roblox chat được tích hợp chính thức trên các nền tảng console, một giải pháp thay thế cho Roblox chat trên PS5 và PS4 là sử dụng Party chat thông qua hệ thống PlayStation. Bằng cách này, bạn có thể nói chuyện với bạn bè của mình thông qua Party chat. Điều này là một giải pháp đáng tin cậy nếu bạn đã sử dụng tính năng này. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể chat với bạn bè trên các nền tảng khác hoặc giao tiếp với những người chơi khác trong trò chơi mà bạn không là bạn bè.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các dịch vụ chat riêng biệt như Discord để giao tiếp với người chơi khác trong trò chơi. Tuy nhiên, điều này yêu cầu bạn và những người chơi khác phải sử dụng cùng một dịch vụ chat bên ngoài.

Kết luận

Hiện tại, Roblox chat trên PS5 và PS4 không khả dụng, điều này gây khó khăn cho người chơi muốn giao tiếp trực tiếp với nhau trong trò chơi. Tuy nhiên, có các giải pháp thay thế như sử dụng Party chat thông qua hệ thống PlayStation hoặc sử dụng dịch vụ chat bên ngoài như Discord.

Mới hơn Cũ hơn