Công nghiệp game và vấn đề tiếp xúc carbon: Những số liệu đáng chú ý

Theo một báo cáo mới nhất từ AfterClimate, công nghiệp game đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về tiếp xúc carbon. Tuy nhiên, có một số công ty đã có những tiến bộ đáng kể trong việc giảm lượng khí thải carbon của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những con số ấn tượng và những tiến bộ đáng chú ý của các công ty trong công nghiệp game.

Các công ty giảm lượng khí thải carbon

Các công ty trong công nghiệp game đã có những tiến bộ đáng chú ý trong việc giảm lượng khí thải carbon của mình.

Theo báo cáo từ AfterClimate, một số công ty trong công nghiệp game đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc giảm lượng khí thải carbon của mình. Tencent là công ty đạt được tiến bộ lớn nhất, với việc giảm 13,73% so với năm trước. Apple cũng đã giảm 11%, Nintendo giảm 2,95% và Ubisoft giảm 0,14%.

Tuy nhiên, cũng có một số công ty như Sega, NetEase và Unity đã ghi nhận tăng lượng khí thải carbon so với năm trước. Unity là công ty có mức tăng cao nhất, với tăng 32,4% trong năm 2022. Google, Sony và Microsoft cũng ghi nhận mức tăng từ 16,5% đến 18%.

Việc các công ty trong công nghiệp game giảm lượng khí thải carbon là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công ty chưa tiết lộ thông tin về lượng khí thải carbon của họ hoặc chỉ tiết lộ một phần. Điều này cho thấy cần có sự tập trung hơn từ ngành công nghiệp game trong việc giảm tiếp xúc carbon.

Lượng khí thải carbon của ngành công nghiệp game

Ngành công nghiệp game có lượng khí thải carbon lớn, vượt qua một số quốc gia nhỏ.

Theo AfterClimate, ngành công nghiệp game có lượng khí thải carbon lớn đến mức vượt qua một số quốc gia nhỏ như Bolivia, Hy Lạp và Phần Lan. Các công ty lớn như Tencent, Sony, Microsoft, Google và Apple đóng góp phần lớn vào lượng khí thải này.

Trong năm 2022, các công ty đã tiết lộ tổng cộng hơn 81 triệu tấn khí thải carbon. Tuy nhiên, AfterClimate cho biết số liệu này không thể xác định được phần nào là do ngành công nghiệp game góp phần. Khi loại bỏ các công ty này, ngành công nghiệp game vẫn ghi nhận hơn 7 triệu tấn khí thải carbon. Các dự đoán cho các công ty chưa tiết lộ cho thấy lượng khí thải tối thiểu của ngành công nghiệp game là hơn 14 triệu tấn CO2. Điều này cho thấy ngành công nghiệp game có lượng khí thải carbon tương đương với một quốc gia nhỏ.

Những công ty chưa tiết lộ thông tin về khí thải carbon

Một số công ty trong ngành công nghiệp game chưa tiết lộ hoặc chỉ tiết lộ một phần thông tin về lượng khí thải carbon của họ.

AfterClimate đã chỉ ra rằng có một số công ty trong ngành công nghiệp game chưa tiết lộ thông tin về lượng khí thải carbon của họ hoặc chỉ tiết lộ một phần. Các công ty như Square Enix, Epic Games, Supercell, Roblox và Konami đều nằm trong danh sách này.

Ngoài ra, chỉ có ba công ty trong ngành công nghiệp game đã tiết lộ thông tin về lượng khí thải carbon từ người dùng cuối cùng trong báo cáo môi trường của họ. Điều này cũng cho thấy lượng khí thải từ khán giả chơi game trên toàn cầu vẫn chưa được biết đến rõ ràng.

Để bảo vệ môi trường hiệu quả hơn, ngành công nghiệp game cần tập trung nhiều hơn vào việc tiết lộ thông tin về lượng khí thải carbon và tìm hiểu về tác động của khán giả chơi game đối với môi trường.

Kết luận

Theo báo cáo từ AfterClimate, công nghiệp game đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về tiếp xúc carbon. Tuy nhiên, có một số công ty đã có những tiến bộ đáng kể trong việc giảm lượng khí thải carbon của mình. Việc này cho thấy ngành công nghiệp game đang chú trọng đến việc bảo vệ môi trường và giảm tiếp xúc carbon. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công ty chưa tiết lộ thông tin về lượng khí thải carbon của họ và tác động của khán giả chơi game đối với môi trường. Để tiếp tục tiến bộ trong việc bảo vệ môi trường, ngành công nghiệp game cần tập trung vào việc tiết lộ thông tin và nghiên cứu về tiếp xúc carbon trong ngành.

Mới hơn Cũ hơn