Cập nhật Marvel's Spider-Man 2 phiên bản 1.003: Sửa lỗi và cải thiện ổn định

Marvel's Spider-Man 2 đã nhận bản cập nhật 1.003 với các sửa lỗi và cải thiện ổn định. Bài viết này sẽ giới thiệu những điểm mới trong bản cập nhật này và những vấn đề được giải quyết.

Sửa lỗi hiển thị cờ không chính xác

Giải quyết vấn đề hiển thị cờ không chính xác trong Marvel's Spider-Man 2

Bản cập nhật 1.003 của Marvel's Spider-Man 2 đã giải quyết một vấn đề liên quan đến hiển thị cờ không chính xác. Người chơi sẽ không còn gặp phải tình trạng này sau khi cập nhật.

Tải mô hình không đúng cách sau khi chơi lâu

Sửa lỗi tải mô hình không đúng cách sau khi chơi lâu trong Marvel's Spider-Man 2

Một vấn đề khác đã được giải quyết trong bản cập nhật 1.003 là tải mô hình không đúng cách sau khi chơi lâu. Người chơi sẽ không còn gặp phải tình trạng này và trải nghiệm trò chơi mượt mà hơn.

Logo Spider-Man quá sáng trên trang phục The Amazing 2

Sửa lỗi logo Spider-Man quá sáng trên trang phục The Amazing 2 trong Marvel's Spider-Man 2

Trong bản cập nhật này, nhà phát triển đã sửa lỗi liên quan đến logo Spider-Man quá sáng trên trang phục The Amazing 2. Bây giờ, logo sẽ hiển thị đúng màu sắc và không gây khó chịu cho người chơi.

Cải thiện ổn định

Cải thiện ổn định trong Marvel's Spider-Man 2

Bản cập nhật 1.003 cũng đem lại cải thiện về ổn định cho Marvel's Spider-Man 2. Người chơi sẽ trải nghiệm trò chơi mượt mà hơn và giảm thiểu tình trạng giật lag.

Kết luận

Bản cập nhật 1.003 của Marvel's Spider-Man 2 đã giải quyết một số vấn đề nhỏ và cải thiện ổn định cho trò chơi. Các vấn đề liên quan đến hiển thị cờ, tải mô hình không đúng cách và logo Spider-Man quá sáng đã được khắc phục. Người chơi sẽ có trải nghiệm trò chơi mượt mà hơn và không gặp phải các vấn đề trên sau khi cập nhật.

Mới hơn Cũ hơn