5 Bộ trang phục Halloween đáng yêu cho avatar Roblox của bạn

Halloween đang đến gần và bạn muốn thể hiện tinh thần của mình trên Roblox? Hãy khám phá 5 bộ trang phục Halloween đáng yêu cho avatar Roblox của bạn. Dưới đây là những bộ trang phục tôi đã tạo ra để giúp bạn tự hào thể hiện tinh thần Halloween của mình mỗi ngày. Hãy cùng xem nhé!

Bộ trang phục Halloween nữ tính

Khám phá những bộ trang phục Halloween nữ tính dễ thương cho avatar Roblox của bạn.

Bạn muốn thể hiện sự nữ tính và dễ thương trong trang phục Halloween của mình? Dưới đây là những bộ trang phục tôi đã tạo ra cho bạn.

Trang phục 1 - Tổng cộng 285 Robux

 • - 85 Robux
 • - 35 Robux
 • - 10 Robux
 • - 100 Robux
 • - 50 Robux
 • - 5 Robux

Trang phục 2 - Tổng cộng 343 Robux

 • - 50 Robux
 • - 50 Robux
 • - 50 Robux
 • - 50 Robux
 • - 25 Robux
 • - 8 Robux
 • - 60 Robux
 • - 100 Robux

Trang phục 3 - Tổng cộng 484 Robux

 • - 85 Robux
 • - 99 Robux
 • - 30 Robux
 • - 60 Robux
 • - 5 Robux
 • - 60 Robux
 • - 100 Robux
 • - 45 Robux

Trang phục 4 - Tổng cộng 537 Robux

 • - 55 Robux
 • - 74 Robux
 • - 75 Robux
 • - 66 Robux
 • - 100 Robux
 • - 30 Robux
 • - 112 Robux
 • - Free
 • - 25 Robux

Trang phục 5 - Tổng cộng 649 Robux

 • - 30 Robux
 • - 85 Robux
 • - 85 Robux
 • - 79 Robux
 • - 25 Robux
 • - 20 Robux
 • - 220 Robux
 • - 75 Robux
 • - 25 Robux
 • - 5 Robux

Bộ trang phục Halloween nam tính

Khám phá những bộ trang phục Halloween nam tính dành cho avatar Roblox của bạn.

Bạn muốn thể hiện sự nam tính và phong cách trong trang phục Halloween của mình? Hãy xem những bộ trang phục dưới đây.

(Nội dung sẽ được cập nhật sớm!)

Kết luận

Tổng kết bài viết về những bộ trang phục Halloween đáng yêu cho avatar Roblox.

Trên đây là những bộ trang phục Halloween mà tôi đã tạo ra (hoặc tìm thấy) để bạn có thể mặc trên Roblox để kỷ niệm Halloween! Hãy cho tôi biết trong phần bình luận bên dưới bộ trang phục nào là bạn yêu thích nhất, hoặc nếu bạn có ý tưởng riêng của mình!

Bạn muốn tìm thêm cảm hứng về trang phục avatar Roblox? Hãy xem những hướng dẫn khác của chúng tôi về Roblox tại đây trên Pro Game Guides!

Theo dõi tài khoản Twitter của chúng tôi để nhận mã Roblox và tin tức ngay khi chúng tôi cập nhật!

Kết luận

Trên đây là những bộ trang phục Halloween mà tôi đã tạo ra (hoặc tìm thấy) để bạn có thể mặc trên Roblox để kỷ niệm Halloween! Hãy cho tôi biết trong phần bình luận bên dưới bộ trang phục nào là bạn yêu thích nhất, hoặc nếu bạn có ý tưởng riêng của mình!

Bạn muốn tìm thêm cảm hứng về trang phục avatar Roblox? Hãy xem những hướng dẫn khác của chúng tôi về Roblox tại đây trên Pro Game Guides!

Theo dõi tài khoản Twitter của chúng tôi để nhận mã Roblox và tin tức ngay khi chúng tôi cập nhật!

Mới hơn Cũ hơn